Piero Spadaro Art Collection > Erica Prince

Erica Prince

PSC317
Gunmetal Asteroid
White Stoneware, Gunmetal Glaze
3 x 3 x 3
2018