Piero Spadaro Art Collection > Erica Prince

PSC317
White Stoneware, Gunmetal Glaze
3 x 3 x 3
2018
PSC318
White Stoneware, Gunmetal Glaze
4.25 x 4.25 x 5.5
2018
PSC319
Speckle Stoneware
3.25 x 3.25 x 2.75
2018